Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten wordt ingegaan op de totstandkoming van het functieboek 2019 en de betekenis voor de medewerkers. Er is veel ruimte voor het stellen en beantwoorden van vragen.

Legenda

Beschikbaarheid
Nog beschikbaar Nog beschikbaar
Half volgeboekt Half volgeboekt
Nog enkele plaatsen Nog enkele plaatsen
Volgeboekt Volgeboekt
Voor wie?
Le=Leraren
Di=Directie
IB=Intern Begeleiders
OOP=Onderwijs Ondersteunend Personeel
Ou=Ouders
Ki=Kinderen
An=Anderen


Nr Titel activiteit Datum activiteit Voor wie? Beschikbaarheid Contact persoon
Le Di IB OOP Ou Ki An
1 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST FUNCTIEBOEK QLIQ - DINSDAG 12 MAART 2019 12-03-2019 leden bestuurskantoor Volgeboekt Wilfred van Peski
2 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST FUNCTIEBOEK QLIQ - DONDERDAG 14 MAART 2019 14-03-2019 leden bestuurskantoor Nog beschikbaar Wilfred van Peski
3 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST FUNCTIEBOEK QLIQ - MAANDAG 18 MAART 2019 18-03-2019 leden bestuurskantoor Nog beschikbaar Wilfred van Peski
4 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST FUNCTIEBOEK QLIQ - WOENSDAG 20 MAART 2019 20-03-2019 leden bestuurskantoor Nog beschikbaar Wilfred van Peski